“Ortaklık alımı 31 Ekim’de sona erecek”;

“Ortaklık alımı 31 Ekim’de sona erecek”

S.S. Maslak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından basın açıklaması düzenlendi. S.S. Maslak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ergün Can, yaptığı basın açıklamasında kooperatife ortaklık alımının 31 Ekim 2022’de son bulacağını söyledi....

S.S. Maslak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından düzenlenen toplantıya Vali Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, S.S. Maslak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ergün Can ve yönetimi katıldı.

CAN; “KOOPERATİFİMİZ, TÜRKİYE’DE KENDİ DALINDAKİ EN BÜYÜK KOOPERATİFTİR”

Düzenlenen toplantıda kooperatif hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan S.S. Maslak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ergün Can; “Yaklaşık 50 Yılı aşkın sürede Kastamonu ilimizde faaliyet gösteren ve şehrin içinde kalmış olan iki adet eski sanayi sitesinin birbirinden uzak olması, işyeri ön kullanım alanlarının küçük olması, sanayi iç yollarının çok dar olması, depreme karşı dayanıklı olmaması, yeni açılmak istenen işyerleri taleplerini karşılamaması ve işlerini büyütmek isteyen esnafımızın taleplerine yetersiz kalması sebebiyle günün ihtiyaçlarına cevap veremediğinden; S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimiz 10 Aralık 2015 tarihinde kurulmuştur. Yaklaşık bir milyon 220 bin m² alan üzerinde faaliyet gösterecek Sanayi Sitemiz gün itibariyle kayıtlı karma aktif ortak sayısı ve proje alanı bakımından Türkiye’de kendi dalındaki en büyük kooperatiftir” dedi.

"GÜNLÜK 10 BİN KİŞİNİN GİRİŞ ÇIKIŞ YAPACAĞI BİR YERLEŞİM YERİ OLACAKTIR"

Azami ortak alım sayılarını 740 kişi olduğunu söyleyen Can; “Bugün itibariyle planlanan iş yeri sayısı 664 adet, kayıtlı ortak sayısı 495 kişidir. Planlanan işyeri kapalı alanı 250 bin metrekare ortak kullanım alanları, ticari alanlar, sosyal tesis alanları ile birlikte toplam kapalı alan 300 bin metrekare olacağı, yaklaşık maliyetinde 2022 yılı birim fiyatları ile bir milyar 131 milyon TL olacağı öngörülmektedir. Projemiz yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak kapasitede olup, günlük 10 bin kişinin giriş çıkış yapacağı bir yerleşim yeri olacaktır. Büyüklük bakımından şu ana kadar Kastamonu’daki yatırımlar arasında birinci sırada yer alacaktır.  Kooperatifimiz kuruluş işlemlerinin ardından arazi edinim sürecine girmiştir. Valilik, Belediye ve kamu kurumları nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda; Hazineden 27 Haziran 2018 tarihinde 340 bin m² arazi satın alınmıştır. Alınan arazi yeterli olmadığından; 15 Şubat 2018 tarih ve 30333 sayılı yönetmelik ile Kastamonu Valiliği İl İdare Kurulu’ndan 20 Temmuz 2018 Tarih ve 141 sayı ile Kamu Yararı Kararı alınmış, Kastamonu Belediye Başkanlığı ile planlanan 74 parselde toplam 647 bin 605 metrekare arazi için 14 Eylül 2018 tarihli kamulaştırma protokolü imzalanmıştır. Alınmış olan Kamu Yararı Kararı ve yapılan protokol ile Kastamonu Belediye Başkanlığımızca açılan kamulaştırma davalarında 10 Ocak 2020 tarihinde 290 bin 500 metrekare öz kaynaklarımız ile 2’nci Etap Kamulaştırma işlemleri sonrasında 9 Temmuz 2021 tarihine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kredi kullanılarak 238 bin metrekare arazi alınmıştır. Ayrıca öz kaynaklarımız ile uzlaşılarak alınan 13 bin 208 metrekare arazilerle beraber toplamda 881 bin 708 metrekare arazi tapuları kooperatif adına tescili tamamlanmıştır. Kastamonu Belediye Başkanlığımızca 1 Nisan 2021 Tarihli meclis kararı ile şehrin merkezinde kalan her iki eski sanayi sitesi Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilmiştir. Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilen her iki eski sanayi sitesinde Kastamonu Belediye Başkanlığımızca 18 Mart 2022 tarihinde gerekli işyeri sayım çalışmaları bitirilmiştir. Proje alanı içinde hazineye ait yaklaşık 100 bin metrekare küçük sanayi alanının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kredi kullanılarak alımı için ve kanunen gerekli olduğundan dolayı Kastamonu Belediye Başkanlığımızca 1/5.000 Nazım ve 1/1.000 uygulama imar planları 15 Nisan 2022 tarihinde onaylanmıştır. Proje alanında gerekli olan parselasyon çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

"TOPLAM 978 MİLYON 375 BİN 576 TL YATIRIM BEDELİ İLE 2022 YILI YATIRIM PROGRAMINDADIR"

Projelerinin yatırım programında olduğunu vurgulayan Ergün Can; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kullanılacak kredi ile kooperatifimiz maharetiyle yapılacak bu işler için yatırım programına girilmesi için fizibilite raporuna ihtiyaç duyuldu. Kooperatifimizin talebi ile Kastamonu Valiliği ve KUZKA ajansı ile ortak hazırlanan fizibilite raporunun 20 Ağustos 2020 tarihinde onaylanması üzerine kooperatifimiz 18 Mart 2019 tarihinde yatırım programına girmiştir. Kooperatifimiz; yüzde 100 kredi kapsamında 742 milyon 148 bin 994 TL, yüzde 70 kredi kapsamında 236 milyon 226 bin 582 TL olmak üzere toplam 978 milyon 375 bin 576 TL yatırım bedeli ile 2022 yılı yatırım programındadır. Proje alanına ait kooperatifçe hazırlatılan plankote; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kastamonu Belediye Başkanlığı elemanlarınca yapılan kontroller sonrasında 2 Eylül 2022 tarihinde onaylanmıştır. Plankote ve parselasyon planı onayına müteakiben Hazine’den kalan yerlerin alımı yapılacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na krediye esas vaziyet planı onayına müracaat edilmiştir. Hazineden kalan yerlerin alımı ile iş bu plan kooperatife kayıtlı güncel ortak sayısı üzerinden onaylanacaktır” dedi.

"TASLAK VAZİYET PLANINDA 664 ADET İŞ YERİ MEVCUTTUR"

Ergün Can, kooperatiflerine üye olmayan ilgili kişilerin Hazineden kalan yerlerin alımı onaylamadan üye olmalarının önemine dikkat çekerek; “Bu onay sonrası kooperatife ortak kabul edilecek kişiler kooperatifimizin tabi olduğu yönetmeliğin kredi imkanlarından yararlanamayacaktır. Hal böyle olunca Kastamonu merkezdeki her iki sanayi sitesinde olup kooperatif ana sözleşmesine uygun küçük sanayi esnaflarından kooperatife ortak/üye olmayan kişilerin kooperatife üye olması gerekliliği üye adına menfaatli olacaktır. Bu amaç doğrultusunda kooperatife ortak kabul edilebilecek meslek odalarına kayıtlı esnaflara bizzat ziyaretler yapılarak ve mesaj yolu ile durum anlatılmıştır. Ancak beklenilen talep görülememiştir. İleride her iki sanayi sitesinin taşınması noktasında mağduriyetlerin yaşanmaması ve kooperatifimizin tabi olduğumuz yönetmelikten istifade edebilmeleri için bir an önce kooperatifle iletişime geçip ortaklık işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Ortak alımı sonlandırılmasına müteakiben ortaklar cetveli/vaziyet planı onayı yapılacaktır. Sırasıyla zemin etüt çalışmaları, tüm projelerin onaylanması, yapı ruhsatlarının alınması, ihaleye esas yaklaşık maliyet çalışmaları yapılacaktır. Akabinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak ihale sürecine girilecektir. Bugün itibari ile kooperatifimizin proje alanında taslak vaziyet planında 664 adet iş yeri mevcuttur. Kayıtlı ortak sayımız 495 kişidir. Kooperatif ana sözleşmesinde bahsedilen vasıflara uygun ve her iki eski sanayi içinde kalan küçük sanayi işyeri olan 169 kişi daha kooperatifimize ortak olabilecektir. Ortaklığa kabul edilecekler kooperatifimizin yüzde 100 kredi kapsamında olacaklardır. Bu kapsamda kullanılacak kredi faizi yüzde 1 olup 15 yıl vadelidir. Geri ödemeleri ise işyerlerinin anahtarları teslim edildikten iki yıl sonra başlayacak ve 13 yılda tamamlanacaktır. Kooperatifimizin öngörülen termin planına göre ortaklık alımının sonlandırılması bugün itibari ile 31 Ekim 2022 olarak düşünülmektedir. Girecek olan kişi ve kuruluşların kooperatifin mevcut tip işyerlerine ortak olabilmeleri için acilen işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Vaziyet planı/Ortaklar cetveli onayı eş zamanlı yapıldığından dolayı bu onay sonrası girecek ortaklar kooperatifin tabi olduğu kredi imkanlarından istifade edemeyeceklerdir” şeklinde konuştu.

VİDİNLİOĞLU; “YAKLAŞIK 150 ÜYELİK BOŞLUĞUMUZ VAR”

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, yoğun bir sürecin sonuna yaklaşıldığını söyleyerek; “Çok ciddi bir proje. Şehrin içinde kalan sanayimizin taşınmasını amaçlayan ve Türkiye’de de parmakla gösterilen bir proje. Buna benzer Tokat ve Rize vardı. Tokat’taki arazinin engebeli olmasından dolayı süreç çok yavaş ilerliyor. Rize’de TOKİ aracılığı devam eden proje haline dönüştü. Dolayısıyla bu anlamda kooperatife ayrılan bir bütçenin tamamını biz kullanabilir durumdayız. Sürecin hemen hemen sonuna geldik. Kamulaştırmaları belediyemiz aracılığıyla yapıldı. En son çok küçük bölümde Milli Emlak’ta olan bir kısım kaldı. İnşallah burası da çok kısa zamanda hal olacak. Özellikle pandemi süreci ve sürecin nispeten uzaması esnafımızda da bir takım tereddütlere sebep oldu. Dolayısıyla yer yer kooperatifimizden ayrılan üyelerimizde oldu. Yaklaşık 150 üyelik boşluğumuz var. Kullanılacak kredinin yüzde 1 faizli olması ve uzun süreli olması çok önemli. Dolayısıyla böyle bir kredinin kullanılması şehir adına önemli. Burada dikkat edilmesi gereken konu, mevcut duruma göre kredi yolları açık olacak. Dolayısıyla bundan sonra dahil olacak olanlar bu krediden ne yazık ki faydalanamayacak. Onun için kredinin onaylanmasından önce bu yaklaşık 150 üye boşluğunun bir an önce doldurulması lazım ki, onlarda bunlardan istifade edebilsinler. Yoksa bunu kendi imkanlarıyla almak durumunda kalacaklar ya da başka bankalardan kredi kullanarak almak zorunda kalacaklar ve bu durumda maliyetlerini çok ciddi şekilde arttıracak. Onun için bu kredi çok önemli bir kredi. Bu kredinin kullanımını ben herkese öneririm. Yüzde 1 faizle kimse kredi vermiyor. Milli Emlak’tan kalan kısım alındıktan sonra da temel atmamız gerçekleşecek. Ondan sonrası zaten çok hızlı bir şekilde ilerleyecek” dedi.

"HİÇBİR ESNAFIMIZIN AÇIKTA KALMASINI VE İŞYERİNİ KAYBETMESİNİ İSTEMEYİZ"

Kooperatife iş kollarından üye olamayan esnaflara da değinen Başkan Vidinlioğlu; “Sanayi esnaflarımızdan maalesef iş kollarından dolayı kooperatife kabul edilemeyenler var. Geride kalan iş kollarıyla ilgili de biz belediye olarak bir çalışma yapacağız. Hiçbir esnafımızın açıkta kalmasını ve işyerini kaybetmesini istemeyiz. Çünkü bu sürecin işleyebilmesi için mevcut sanayi bölgemizin kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilme zorunluluğu vardı. Biz bunu yaptık. Bunun içinden bir kısmı çıkarabilir. Hiçbir esnafımızı açıkta bırakmamak adına 2’nci bir kooperatifleşme ile onun da çözüm yolu için bir irade göstereceğiz. Umarım 150 üye boşluğumuz da bir an önce dolar ve bütün esnafımız bundan faydalanmış olur. Çok ciddi rantabl bir yatırım olacak. Benim önerim bundan herkesin faydalanması yönünde. Yoksa geri kalan esnafımız çok ciddi sıkıntılar yaşarlar, çünkü kendi imkanlarıyla ödeme yapmak zorunda kalırlar. O da çok ciddi maliyeti beraberinde getirir” ifadelerini kullanarak esnafa üye olmaları konusunda çağrıda bulundu.
ÇELİK; “31 EKİM 2022 KADAR BU AVANTAJLARDAN YARARLANMAK İSTEYEN İLGİLİLERİN GELİP ÜYE OLMALARI GEREKMEKTEDİR”

AK Parti Milletvekili Metin Çelik ise; “Maslak Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili önemli süreçleri geride bıraktık. Birçok aşamayı hep birlikte çözdük. Bugün artık önümüzde birkaç işlem kaldı. Onları hallettikten sonra kooperatifimizin ihale işlemleri başlayacak. Kooperatifimiz hükümetimiz, Bakanlığımız tarafından birçok avantajla desteklenen bir kooperatifimiz. Bu safhadan itibaren artık kooperatif üyeliklerinin son aşamasına geliyoruz. 31 Ekim 2022 kadar bu avantajlardan yararlanmak isteyen ilgililerin gelip üye olmaları gerekmektedir.  Bu tarihe kadar üye olmadıkları takdirde, kesinleşen listeler üzerinden önümüzdeki süreç devam edecek ve 31 Ekim’den sonra üye olanlar Bakanlık desteklerinden istifade edemeyecekler. Bu nedenle hiç kimsenin hak kaybına uğramaması adına bu basın toplantısını düzenledik. Önümüzdeki süreçte kalan birkaç işlemi hızlıca çözüp, ihalemizi gerçekleştirip, yapım aşamasına geçmek istiyoruz” dedi.
ÇAKIR; “SANAYİ ESNAFIMIZIN ÇOK DAHA İMKANLI ORTAMDA HİZMET SUNACAĞI MODERN ÇALIŞMA MEKANLARI ORTAYA ÇIKACAK”

Vali Avni Çakır, Maslak Küçük Sanayi Sitesi’ndeki sürecin son 2 yılda hızlandığını vurgulayarak; “Artık buranın imalat ve inşaat sürecine başlamamız lazım. Bu amaçla artık son aşamaya geldik. Çokta güzel bir proje ortaya çıktı. Projemizi Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza heyetimizle birlikte sunduğumuz zamanda da gerçekten de projeden etkilendiklerine hepimiz şahit olduk. Bundan sonrada Türkiye’de yapılacak sanayi siteleri için de örnek bir proje olması konusunda da bir niyet okuduk. Dolayısıyla biz hazırlanan projeyle gurur duyduk. Neticede birkaç aylık işimizden sonra ihale sürecimizin takvimini başlatacağız. 2023 Nisan-Mayıs ayları gibi ihalemizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu süreç zahmetli bir süreç. Bu süreçte hem kooperatifteki arkadaşlarımız olsun, Belediye Başkanımız olsun, siyasilerimiz olsun, Valilik olsun her birinin üzerine düşen sorumluluklar oldu. Bu konuda büyük bir uyum ve işbirliğiyle süreci bugünlere kadar getirdik. Az bir işimiz kaldı. Geri kalanları da uyum içerisinde devam ettirerek, özlemini duyduğumuz, şehrimize nefes aldıracak, şehrimizin estetiğine katkı sağlayacak, sanayi esnafımızın çok daha imkanlı ortamda hizmet sunacağı modern çalışma mekanları ortaya çıkacak. Pandemi şartlarından dolayı çalışmalar biraz ötelendi” diyerek çalışmalara destek verenlere teşekkür etti. 

Kaynak:

İlgili Konular :
, , , , , ,
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum