MUHTELİF ÇAPLARDA II. SINIF CAM TAKVİYELİ PLASTİK BORU (CTP) ALIM İŞİ;

MUHTELİF ÇAPLARDA II. SINIF CAM TAKVİYELİ PLASTİK BORU (CTP) ALIM İŞİ

PINARBAŞI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ...

PINARBAŞI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ÇAPLARDA II. SINIF CAM TAKVİYELİ PLASTİK BORU (CTP) ALIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-PINARBAŞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Çaplarda II. Sınıf Cam Takviyeli Plastik Boru ( Ctp) Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/964707


1-İdarenin
a) Adı:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-PINARBAŞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Fatih Mah. Atatürk Cd. No:24/A - 37770 PINARBAŞI/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası:3667712015 - 3667712140
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:PINARBAŞI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ÇAPLARDA II. SINIF CAM TAKVİYELİ PLASTİK BORU ( CTP) ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:Muhtelif Çaplarda II. Sınıf Cam Takviyeli plastik Boru Mal Alımı Q= 800 mm II. Sınıf CTP Boru 210 metre Q= 1400 mm II. Sınıf CTP Boru 95 metre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü Sorkundüzü Orman Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmeyi müteakip üç gün içinde başlanacak 20 takvim günü içinde teslimat tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme tarihinden itibaren 3 (Üç) gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.09.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kaynak: ILN01891438

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum